Aleksandra Zięba

Psycholog, Terapeuta środowiskowy

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia, ze specjalnością psychologia zdrowia i kliniczna. Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe miałam możliwość zdobywać w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej, pod okiem specjalistów z fundacji JiM. Co sfokusowało moje dalsze działania na rozwój w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz uwrażliwiło na potrzeby najmłodszych.

Jako psycholog doświadczenie zdobywałam w projektach współfinansowanych ze środków unijnych, takich jak Opiekuńcza Łódź czy Transfer pracując zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi świadcząc wsparcie w miejscu zamieszkania beneficjentów . Bliska więc mi szczególnie jest praca środowiskowa, która pozwala pracować zarówno z pacjentami jak i ich bliskimi. Szczególną wartość ma dla mnie podejście systemowe oraz psychoedukacja członków rodziny, która w znaczny sposób wpływa na proces wparcia psychologicznego.

Ponadto mając możliwość pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym swoje działania skupiłam na wsparciu rodziców w podniesieniu kompetencji opiekuńczo- wychowawczych oraz aktywizacji rodzin w wielu obszarach ich życia. Niezbędnym czynnikiem w kontakcie z drugim człowiekiem jest dla mnie empatia oraz indywidualne podejście do problemów, z którymi zmagają się pacjenci.