Ilona Gronek -Jedlińska

Psycholog, psychoterapeuta systemowej terapii rodzin

Jestem psychologiem, psychoterapeutą systemowej terapii rodzin. Studia magisterskie psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Natomiast 4- letnie szkolenie z psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog w placówkach wspierających dzieci i rodziny; publicznych poradniach psychologicznych, domu dziecka, ośrodku pomocy rodzinie, szkole specjalnej, środowiskowym domu samopomocy oraz jako wykładowca w Kolegium Nauczycielskim. Praktykę kliniczną zdobyłam podczas stażu na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu. Ukończyłam terapię własną i w dalszym ciągu jestem zaangażowana w rozwój osobisty. Moją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Na co dzień pracuję głównie z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Pracując w nurcie systemowym szczególną uwagę poświęcam relacjom i sposobom porozumiewania się pomiędzy osobami w rodzinie, wzorcom międzypokoleniowym. W pracy kieruję się kodeksem etycznozawodowym psychologa.