Iwona Strzałkowska-Nowak

Terapeuta środowiskowy

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach-studia magisterskie na kierunku Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna, oraz uzupełniająco Oligofrenopedagogika i Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu na Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Posiada uprawnienia do posługiwania się testami psychologicznymi wydane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Certyfikat nr 30/2018), w tym specjalistyczne szkolenia w zakresie diagnostyki zaburzeń ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem Zestawu Kwestionariuszy ASRS oraz Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3. Jest również certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych TUS SSC (Certyfikat nr SZ/38/III/2019) Oraz Trenerem Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne II° (Certyfikat nr 200/2017). Ukończyła III modułowy kurs bazowy Terapii Behawioralnej CTB.

Ponad to ukończyła kilkadziesiąt szkoleń w zakresie diagnozy i pomocy zaburzeń dzieci i młodzieży w zakresie trudności emocjonalnych, kompetencji społecznych, trudności szkolnych czy wspierania rozwoju psychomotorycznego. Posiada doświadczenie w pracy zarówno w placówkach oświatowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jak również w środowisku domowym osób objętych pomocą. Zajmuję się diagnozą i terapią. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów dla kadr pedagogicznych szkół podstawowych według własnego, autorskiego programu oraz liczne wystąpienia na konferencjach naukowych, głównie o tematyce specyficznych trudności dzieci i młodzieży oraz całościowych zaburzeń rozwoju.