Katarzyna Foryś

Psycholog, terapeuta środowiskowy

Posiadam dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, dziećmi i dorosłymi, w tym z osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Doświadczenie zdobywałam pracując w placówkach oświatowych, szkołach, przedszkolach. Ponadto posiadam doświadczenie w pracy jako trener w firmach szkoleniowych. Realizowałam projekty dla młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych w zakresie doradztwa zawodowego.

Ukończyłam 5-letnie studia na kierunku psychologii, ze specjalnością psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jestem również absolwentką 5- letnich studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim „ Psychologia zmiany postaw i zachowań” oraz studia podyplomowe na UJK w Kielcach „Doradztwo zawodowe”. Ukończyłam I stopień oraz modułowe szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Uczestniczyłam w szeregu szkoleń m.in.: w zakresie profilaktyki uzależnień, dialogu motywacyjnego, trudności zachowania i zaburzenia osób w okresie adolescencji.