Katarzyna Winerowicz

Psycholog, Terapeuta Środowiskowy

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu na kierunku psychologia, ze specjalnością psychologia zdrowia i kliniczna.

Miałam możliwość prowadzenia badań do mojej pracy magisterskiej i odbycia stażu na Oddziałach Onkohematologicznych dla dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Łodzi pod okiem wspaniałych specjalistów Fundacji Gajusz w Łodzi (psychologów i psychoonkologów). Możliwość towarzyszenia rodzinom na każdym z kolejnych etapów leczenia jest moim cennym doświadczeniem, które nauczylo mnie wrażliwości na potrzeby innych, niezależnie od ich wieku.

Jako psycholog mam doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Pomagam swoim pacjentom, którzy zmagają się z takimi problemami jak: zaburzenia rozwoju, zaburzenia nastroju, depresja, zaburzenia zachowania, zaburzenia nerwicowe i lękowe.

Mam blisko 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi. Jako pracownik Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi realizowałam specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Pracowałam w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które docierały do różnego grona pacjentów, również pacjentów po udarze mózgu i ich bliskich.

Każdą pracę zapisuje na karcie cennego doświadczenia, które dużo wnosi w moją dalszą ścieżkę zawodową. Trzeba podkreślić, że pracując jako psycholog, nie skupiam się jedynie na pomocy pacjentowi, ale również jego bliskim, rodzinie. Psychoedukacja bliskich osoby stanowi bardzo ważny element mojej pracy.