Kinga Waśkiewicz

Psycholog

Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o specjalności psychologia rodziny. Psycholog z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. W trakcie szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz z ukończonym szkoleniem z metody Kids Skills.