Image Alt

Konsultacje psychologiczne

  >    >  Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

Nasz zespół składa się z doświadczonych psychologów, psychologów klinicznych oraz psychoterapeutów, którzy zajmują się problemami osób dorosłych, rodzin oraz dzieci i młodzieży.

Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii, jak również we wnikliwej diagnozie psychologicznej, które zdobyli pracując w uznanych instytutach oraz klinikach psychiatrycznych i poradniach psychologicznych.

W naszym Ośrodku psychologowie, posiadają certyfikat psychoterapeuty lub są w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, dzięki czemu ich kompetencje są wsparte specjalistyczną wiedzą merytoryczną.

W pracy terapeutycznej kierujemy się najwyższymi standardami. Celem pierwszych spotkań jest poznanie umożliwiające precyzyjne zdiagnozowanie problemów pacjenta w celu odpowiedniego dopasowania pomocy psychologicznej.

Schemat postępowania:

 1. Spotkanie wstępne najczęściej z opiekunem
 2. Następnie minimum 3 spotkania diagnostyczne z użyciem metod testowych lub/ i obserwacji klinicznej
 3. Postawienie rozpoznania
 4. Praca terapeutyczna
 5. Weryfikacja rozpoznania

Stosowane narzędzia:

 1. Obserwacja i wywiad kliniczny
 2. Metody standaryzowane:
 • Skala Stanford-Binet 5 do badania inteligencji
 • -kala Inteligencji i Rozwoju IDS
 • ASRS – arkusze do diagnozy zespołu Aspergra
 • TZN Rottera
 • Skala postaw rodzicielskich Plopy
 • Test kompetencji Rodzicielskich
 • Diagnoza więzy rodzinnych dzieci i młodzieży
 • Test Pamięci Wzrokowej Benton
 • Test MMPI
 • I inne..