Image Alt

Terapia środowiskowa

  >    >  Terapia środowiskowa

Terapia środowiskowa

Terapia środowiskowa opiera się przede wszystkim na specjalistycznym wsparciu najmłodszych pacjentów w ich najbliższym otoczeniu – środowisku szkolnym, społecznym oraz rodzinnym. Oddziaływania środowiskowe przyjmują za nadrzędną ideę towarzyszenie pacjentowi w pokonywaniu problemów dnia codziennego, a stanowią pomost pomiędzy pacjentem, a jego najbliższym otoczeniem. To działanie interdyscyplinarne, integrujące różne środowiska społeczne wykorzystując metody psychoedukacji, wsparcie mające na celu poszerzenie wiedzy o sobie, o swoich problemach lub chorobie; sposobach  radzenia sobie ze stresem, co  pomaga zapobiegać nawrotom i pozwala stawić czoła różnym wyzwaniom oraz motywowanie do zmian. Terapeuta pracuje indywidualnie z każdym pacjentem przy wykorzystaniu odpowiednich metod adekwatnych do jego stanu zdrowia oraz funkcjonowania społecznego. Oferuje wsparcie dla rodziny pacjenta i jego środowiska – porady diagnostyczne, terapeutyczne, psychologiczne, także w miejscu zamieszkania pacjenta.

Ośrodek zaprasza do współpracy szkoły, przedszkola, świetlice środowiskowe, placówki opiekuńcze i wszystkie instytucje, które chcą lepiej pomóc swoim podopiecznym.