Image Alt

Terapia rodzin

  >    >  Terapia rodzin

Terapia rodzin

To forma pomocy dla całej rodziny. Najczęściej na psychoterapię rodzinną decydują się rodzice dzieci sprawiających trudności wychowawcze, ale też rodziny, w których np. pojawia się ciężka lub trudna choroba, gdy pojawiają się kłótnie i nieporozumienia oraz kiedy rodzina jest zagrożona separacją lub rozwodem. Terapia rodzinna polega na rozmowie rodziny z psychoterapeutą. Tematami rozmów są kłopoty we wzajemnych relacjach, trudne sytuacje w rodzinie. Celem spotkań jest pomoc w znalezieniu satysfakcjonujących sposobów radzenia sobie z problemami, wzmocnienie więzi oraz nauka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Na terapię rodzin terapeuta kwalifikuję rodzinę po konsultacji.