maj 2018

  >    >  maj

Więź dziecka z matką Magdalena Damian, Małgorzata Stępień-Kęsik / "Wychowawca"Nr 03/2012 W całokształcie środowiska wychowawczego rodzina oddziałuje na dziecko najdłużej, niekiedy nawet przez całe jego życie. Wpływ rodziców (zwłaszcza matki) jest najsilniejszy we wczesnych stadiach rozwoju. Więź emocjonalna matki z dzieckiem